Αναζήτηση
Search

Ανώδυνη Ανακούφιση από τις Μεγάλες Πέτρες στα Νεφρά

January 29, 2018

Νέες, πρωτοποριακές τεχνικές, όπως η διαδερμική λιθοτριψία, οι οποίες ενσωματώνουν τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ιατρικής επιστήμης και τεχνολογία, προσφέρουν οριστική ανακούφιση, με τον πλέον αναίμακτο, ανώδυνο και αισθητικά άρτιο τρόπο, στη λιθίαση των νεφρών.

Η λιθίαση, κοινώς πέτρα στα νεφρά, αποτελεί μια από τις πιο συνήθεις παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος, η συχνότητα της οποίας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του έντονου στρες και της κακής διατροφής που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής.

Μέχρι πρότινος, η αντιμετώπιση της λιθίασης ήταν δύσκολη και επίπονη, καθώς γινόταν με ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις, με την επώδυνη μετεγχειρητική πορεία και το απαράδεκτο αισθητικό αποτέλεσμα που τις συνοδεύει.

Πλέον οι πέτρες στα νεφρά θεραπεύονται με πρωτοποριακές τεχνικές που εντάσσονται στο πλαίσιο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και έχουν ως στόχο την μέγιστη δυνατή αποφυγή τραυματισμού των ιστών του ασθενή.

Μια τέτοια πρωτοποριακή τεχνική, η οποία πραγματοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από την ομάδα του Δρ. Παρδαλίδη Νικολάου, είναι η mini διαδερμική λιθοτριψία.

Η τελευταία θεωρείται ιδανική θεραπεία, όταν οι λίθοι στα νεφρά είναι ευμεγέθεις (δηλαδή μεγαλύτεροι από 2 εκατοστά) καθώς και στις περιπτώσεις:

  • κορραλιοειδών λίθων,
  • λίθων της νεφρικής πυέλου,
  • πολλαπλών καλυκικών λίθων, καθώς και
  • σκληρών λίθων που δεν ήταν δυνατή η θραύση τους με εξωσωματική λιθοτριψία.

Με τη mini διαδερμική λιθοτριψία, μπορούν να αντιμετωπιστούν μεγάλοι και πολύπλοκοι λίθοι του νεφρού, για την αντιμετώπιση των οποίων η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση ενδεχομένως να προκαλούσε μόνιμη βλάβη, ως και απώλεια του νεφρού.

Η επέμβαση

Πριν από την επέμβαση ο ασθενής υποβάλλεται σε αιματολογικό, ακτινολογικό και καρδιολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση που ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, τότε συνίσταται η διακοπή της για μερικές ημέρες πριν την επέμβαση και αντικατάστασή της με ενέσεις ηπαρίνης, χαμηλού μοριακού βάρους.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Αφού χορηγηθεί νάρκωση στον ασθενή, μέσω μίας πολύ μικροσκοπικής οπής, εισάγεται στο νεφρό ένα ειδικό ενδοσκόπιο που λέγεται νεφροσκόπιο. Στη συνέχεια, εντοπίζεται ο λίθος, κατακερματίζεται με τη βοήθεια λέιζερ και στη συνέχεια αφαιρουνται τα θραύσματά του. Στο τέλος της επέμβασης, δεν τοποθετείται πλέον σωλήνας παροχέτευσης στο νεφρό (νεφροστομία) και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο σε 24 ώρες.

Πλεονεκτήματα

Ως ελάχιστη επεμβατική χειρουργική μέθοδος, η mini διαδερμική λιθοτριψία διακρίνεται από μια σειρά πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, όπως:

  • Ελαχιστοποίηση τραυματισμού των ιστών,
  • Μηδαμινή απώλεια αίματος
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ταχύτερη ανάρρωση κι επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

H mini διαδερμική λιθοτριψία είναι μία καθιερωμένη, ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας για την αντιμετώπιση της νεφρικής λιθίασης, με καταγεγραμμένο ποσοστό επιτυχίας στο 98%. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι απαιτεί ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και μεγάλη τεχνογνωσία και ενδοσκοπική εμπειρία από πλευράς του χειρουργού.

Posted in Άρθρα