Αναζήτηση
Search
Πέτρες ουροδόχου κύστεως

Είναι γνωστό ότι η Λιθίαση (πέτρες) της ουροδόχου κύστεως (σχήμα 1) θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύγχρονες Ενδοσκοπικές τεχνικές.

 

Ήδη είναι γεγονός ότι οι ανοικτές (με τομή) επεμβάσεις αποτελούν τελευταία μέθοδο αντιμετώπισης της λιθίασης λόγω κυρίως του ότι είναι επώδυνες αλλά και αισθητικά απαράδεκτες.

 

 

 

Θεραπεία

Ενδοσκοπική Holmium Laser Κυστεολιθοτριψία

 

? Η εξειδίκευση και η εμπειρία είναι τα κλειδιά για την θεραπεία στη λιθίαση (πέτρες) της ουροδόχου κύστεως. Μην διστάσετε να καλέσετε στο ☎ 2106813177 ή 6944983786 για όποια απορία σας. ?www.npardalidis.gr
? Η εξειδίκευση και η εμπειρία είναι τα κλειδιά για την θεραπεία στη λιθίαση (πέτρες) της ουροδόχου κύστεως. Μην διστάσετε να καλέσετε στο ☎ 2106813177 ή 6944983786 για όποια απορία σας. ?www.npardalidis.gr

 

 

Δείτε σχετικο βίντεο