Αναζήτηση
Search

Staff Members

Δρ. Νικόλαος Παρδαλίδης
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής
Νικόλαος A. Ανδριόπουλος
Χειρουργός Ουρολόγος
Άγγελος Δ. Καραμάνης
Αναισθησιολόγος
Αγλαΐα Στασινού
Νοσηλεύτρια