Αναζήτηση
Search

Βελτιώνεται η επιβίωση στον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη

December 22, 2017

Μια σειρά από νέα, διεθνώς εγκεκριμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη, παρατείνουν σημαντικά τη ζωή των ασθενών, σύμφωνα με τα ευρήματα εκτεταμένης δημογραφικής έρευνας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της επιστημονικής έκδοσης, International Urology and Nephrology.

Η τελευταία βασίστηκε σε ανάλυση στοιχείων από τη μεγάλη βάση δεδομένων του προγράμματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Τελικών Αποτελεσμάτων (SEER) του Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο (NCI) στις ΗΠΑ.

Η ομάδα των ερευνητών, με επικεφαλής τον Δρ. Μπαντίνι από το ινστιτούτο Osperdale San Raffaele στο Μιλάνο της Ιταλίας, εντόπισαν συνολικά 19.047 άνδρες που είχαν διαγνωσθεί με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, για τους οποίους η πρόγνωση είναι κακή ανεξάρτητα από τη θεραπεία, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2004-2014.

Από αυτή την ομάδα, 4.298 άνδρες που έλαβαν διάγνωση μεταξύ 2004 και 2008 ταξινομήθηκαν ως ιστορικοί ασθενείς κι άλλοι 4.298 που διαγνώστηκαν μεταξύ 2009 και 2014, ταξινομήθηκαν ως σύγχρονοι ασθενείς.

Η μέση ηλικία και των δύο ομάδων ήταν τα 70 έτη και στην πλειοψηφία τους οι ασθενείς αυτοί δεν έλαβαν τοπική θεραπεία για τον καρκίνο τους.

Οι ερευνητές έκαναν μια ειδική επιστημονική ανάλυση στα δεδομένα κι ανακάλυψαν ότι η μέση θνησιμότητα με υπαιτιότητα τον καρκίνο ήταν 32 μήνες μεταξύ των ιστορικών ασθενών, σε σύγκριση με 36 μήνες για τους σύγχρονους ομολόγους τους.

Αντίστοιχα, η γενική θνησιμότητα ήταν στους 26 μήνες για τους ιστορικούς ασθενείς και στους 29 μήνες για τους σύγχρονους ασθενείς.

Με άλλα λόγια, οι πιο σύγχρονοι ασθενείς αποδείχθηκε ότι είχαν ποσοστό επιβίωσης υψηλότερο κατά περίπου 12% σε σύγκριση με τους παλαιότερους ομολόγους τους.

 

Πέντε νέα φάρμακα την περασμένη δεκαετία

Οι ερευνητές συνέδεσαν το εύρημα της βελτιωμένης επιβίωσης των πιο σύγχρονων ασθενών με τα πέντε νέα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου του προχωρημένου καρκίνου του που έχουν εγκριθεί κατά την τελευταία δεκαετία.

Αυτά τα φάρμακα είναι τα:

  • docetaxel (πολλαπλές μάρκες), που εγκρίθηκε το 2004.
  • cabazitaxel (Jevtana, Sanofi-Aventis), που εγκρίθηκε το 2010,
  • sipuleucel –T (Provenge, Dendreon Corp), που εγκρίθηκε επίσης το 2010,
  • abiraterone (Zytiga, Janssen), που εγκρίθηκε το 2011 και το
  • enzalutamide (Xtandi, Astellas), που εγκρίθηκε το 2012.

Αν και η διαφορά στο μέσο χρόνο επιβίωσης για τις δυο ομάδες ασθενών (ιστορικοί – σύγχρονοι) ήταν μικρή, από την άποψη του απόλυτου καθαρού οφέλους, η έρευνα προσέφερε αδιάσειστες και άκρως ελπιδοφόρες αποδείξεις ότι τα νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη μπορούν να επεκτείνουν το προσδόκιμο ζωής, μερικές φορές ακόμα και για χρόνια.

Posted in Άρθρα