Αναζήτηση
Search

Καρκίνος του Νεφρού Τύπου cT1b: Μεγαλύτερη Επιβίωση με Μερική Νεφρεκτομή

February 21, 2018

Σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης για τους ασθενείς με καρκίνο του νεφρού, τύπου cT1b, προσφέρει η επιλογή της μερικής νεφρεκτομής σε σύγκριση με τη ριζική αφαίρεση του οργάνου, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη που έλαβε χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο, και οι δυο χειρουργικές προσεγγίσεις εμφανίζουν αντίστοιχα αποτελέσματα επιβίωσης όταν εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση καρκίνου τύπου cT2.

Ο σχηματισμός όγκου στα νεφρά αποτελεί την όγδοη πιο συχνή κακοήθεια στους άνδρες και η τρίτη συχνότερη εν γένει στο ουροποιητικό σύστημα. Προσβάλει δυο φορές συχνότερα τους άνδρες και εμφανίζεται συνήθως µετά την ηλικία των 60 ετών.

Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί ο καρκίνος του νεφρού τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες ίασης.

Σε περίπτωση που ο όγκος είναι περιορισμένος µόνο στο νεφρό και διαπιστώνεται ότι μπορεί να αφαιρεθεί µε ασφάλεια, πραγματοποιείται μερική νεφρεκτομή, προκειμένου να σωθεί όσο περισσότερο λειτουργικό τμήμα του νεφρού και να ελαττωθεί η πιθανότητα μελλοντικής αιμοκάθαρσης. Όταν ο καρκίνος είναι πιο εκτεταμένος τότε συνίσταται η ριζική εκτομή του νεφρού.

Η μερική νεφρεκτομή είναι η τυπική αντιμετώπιση για τους μικρότερους όγκους, τύπου cT1a, όμως τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησαν επιστήμονες Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, αποκάλυψαν ότι υπάρχει σοβαρή βάση για την καθιέρωση της μερικής νεφρεκτομής ως επέμβαση εκλογής και σε μεγαλύτερους όγκους (cT1b και cT2).

Για να διερευνήσουν την επιβίωση και τα περιεγχειρητικά αποτελέσματα της μερικής έναντι της ριζικής νεφρεκτομής για τους καρκίνους τύπου cT1b και cT2, οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι χρησιμοποίησαν την Εθνική Βάση Δεδομένων για τον Καρκίνο στις ΗΠΑ, προκειμένου να εντοπίσουν ασθενείς από το 1994 έως το 2013 και να επεξεργαστούν τα σχετικά στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μεταξύ των ασθενών με καρκίνο νεφρού τύπου cT1b, όσοι υποβλήθηκαν σε μερική νεφρεκτομή είχαν σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα επιβίωσης κατά 20% σε σύγκριση με εκείνους που υποβλήθηκαν σε ριζική νεφρεκτομή.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντική διαφορά στα συνολικά ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των χειρουργικών προσεγγίσεων στους ασθενείς με καρκίνο του νεφρού τύπου cT2.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί πως τόσο η μερική όσο και η ριζική αποτελούν χειρουργεία που απαιτούν ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς. Γι’ αυτό, τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος οι ρομποτικές επεμβάσεις, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των πιο παραδοσιακών, ανοικτών χειρουργείων.

Η ρομποτική νεφρεκτομή, μερική ή ριζική, είναι πλέον η καθιερωμένη μέθοδος για την αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού και προσφέρει στον ασθενή, σημαντικά λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο και άμεση επάνοδο στη φυσιολογική δραστηριότητα.

Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η επιλογή χειρουργού με μεγάλη εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στη χρήση ρομποτικών συστημάτων, ειδικά όσον αφορά στην ρομποτική αντιμετώπιση καρκίνων του νεφρού, τόσο για την επιλογή της ιδανικής για τον ασθενή χειρουργικής προσέγγισης όσο και για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού ιατρικού αποτελέσματος.

 

Posted in Άρθρα