Αναζήτηση
Search

Νεώτερες Εφαρμογές της Ρομποτικής Ριζικής Προστατεκτομής

November 21, 2017

H ριζική προστατεκτομή αποτελεί τη κύρια μέθοδο θεραπευτικής αντιμετώπισης του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη.

Η εξέλιξη των νευροανατομικών και σύγχρονων απεικονιστικών μελετών (diffusion imaging), κατέστησαν δυνατή την αποκόλληση των περί του προστάτη νευρικών πλεγμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση τους, χωρίς να επηρεάζεται το ογκολογικό αποτέλεσμα.

Η αυξανόμενη τάση απλής παρακολούθησης σε χαμηλής επικινδυνότητας νόσο, κατέστησε απαραίτητη την αντιμετώπιση της επιθετικής νόσου (high risk) με Ρομποτική Ριζική χειρουργική επέμβαση μετά την οποία μόνο ποσοστό 1,6% χρειάστηκε επικουρική θεραπεία Επίσης, νέοι άνδρες με επιθετική νόσο, που χειρουργήθηκαν με Ρομποτική μέθοδο, παρουσίασαν μειωμένη πιθανότητα θανάτου και μεταστάσεων από καρκίνο του προστάτη συγκριτικά με γηραιότερους που είχαν μικρότερης επιθετικότητας νόσο.

Με τη Ρομποτική χειρουργική έχουμε τη δυνατότητα επιτυχούς εξαίρεσης της νόσου, με χαμηλό ποσοστό θετικών εγχειρητικών ορίων, διατηρώντας όπως προαναφέρεται, νευροπροστασία στους ασθενείς.

Πρόσφατες μελέτες επίσης, αναδεικνύουν ως πρωτεύοντα το ρόλο της Ρομποτικής Χειρουργικής, ακόμη και σε ασθενείς με ολιγομεταστατική νόσο ή νόσο σε λεμφαδένες μετά από ριζική χειρουργική επέμβαση.

Posted in Άρθρα